De ecologische voetafdruk
en het aantal planeten

De For Good calculator berekent voor de gebruiker het aantal planeten (aardbollen) die minstens nodig zouden zijn om op een duurzame wijze in de consumptieactiviteiten van de gebruiker te voorzien indien alle mensen op Aarde dezelfde consumptieactiviteiten zouden hebben als de gebruiker. Als iedereen zoals een gemiddelde Belg zou leven, hebben we 3,9 aardbollen nodig.

Het aantal aardbollen wordt berekend aan de hand van de dagelijkse ecologische voetafdruk die uitgedrukt wordt in de oppervlakte waardevol (biologische productief) land dat nodig is voor de consumptieactiviteiten. Deze waarden komen van de National Footprint Accounts, de gestandaardiseerde voetafdrukmetingen van het Global Footprint Network (GFN). For Good maakt zoveel mogelijk gebruik van de database van GFN als internationaal aanvaarde standaard.

De ecologische voetafdruk meet het gebruik van hernieuwbare materialen (voornamelijk voor voeding en outproducten), infrastructuur (gebouwen en wegen) en energie (fossiele brandstoffen). Het gebruik van energie wordt vertaald in de benodigde bosoppervlakte om de CO2-uitstoot van de verbranding van fossiele brandstoffen op te nemen. De ecologische voetafdruk van het energiegebruik van mobiliteit, verwarming en elektriciteit vertaalt zich dus letterlijk in een hoeveelheid CO2. Het aantal planeten wordt vervolgens berekend op basis van het CO2 resultaat van de verschillende consumptieactiviteiten: voeding, mobiliteit, woning en overige.

Voeding

Op basis van levenscyclusanalyses (LCA) van de productie van voeding wordt de voetafdruk van voedingsproducten berekend. Dit gebeurt aan de hand van de gespecialiseerde software (die gebruik maakt van EcoInvent gegevens). De levenscyclusanalyse bevat zowel teelt, transport, verwerking, verpakking en bewaring van de voedingsproducten.

De voetafdruk van de gemiddelde Belg wordt berekend aan de hand van de voedingsaankopen van de gemiddelde Belg volgens het nationaal huishoudbudgetonderzoek (Algemeen Directie Statistiek).

Mobiliteit

Voor mobiliteit wordt de voetafdruk berekend aan de hand van de afgelegde afstanden en de CO2-uitstoot voor wagen, openbaar vervoer en vliegtuig per kilometer. De uitstootgegevens zijn afkomstig van Bilan Carbone.

Woning

De voetafdruk van de woning wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid verbruikte energie (kWh) en de CO2-uitstoot per kWh voor verwarming en elektriciteit. Daarbij wordt rekening gehouden met het type brandstof (aardgas of stookolie) en het type stroom (grijze stroom of groene stroom). De CO2-gegevens zijn afkomstig van Bilan Carbone.

Overige

Naast de eigen consumpties heeft elke For Good gebruiker net zoals elke Belg ook nog een vaste voetafdruk van overheidsactiviteiten zoals overheidsadministratie, openbare diensten, defensie en onderwijs. De voetafdrukwaarden van de gemiddelde Belg voor de overige consumptieactiviteiten en overheidsdiensten zijn afkomstig van Eureapa.